Regulamin wynajmu

§ 1

1. Wstępnej rezerwacji dokonuje się telefonicznie.
2. Po wpłaceniu zaliczki w kwocie 20% należności, rezerwacja staje się wiążąca. Zaliczkę należy wpłacić w terminie 4 dni od wstępnej rezerwacji na konto o numerze: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
3. Jeżeli w/w wpłata nie nastąpi w określonym czasie, rezerwacja zostanie anulowana.
4. Pozostałą część kwoty należy wpłacić przed dniem przyjazdu. (W dniu przyjazdu pieniądze powinny znajdować się na wskazanym wyżej koncie bankowym).
5. Do całkowitej kwoty należy doliczyć kaucję zwrotną w kwocie 200zł, która będzie zwracana po uprzednim sprawdzeniu stanu mieszkania w obecności Najmującego.
6. W przypadku rezygnacji, zaliczka nie ulega zwrotowi.
7. W momencie skrócenia pobytu przez Najemcę, kwota nie ulega zwrotowi.

§ 2

1. Doba hotelowa trwa od godz. 14.00 do godz. 10.00 w dniu wyjazdu.
2. Przekazanie kluczy oraz apartamentu do użytkowania następuje po wcześniejszym umówieniu i w obecności osoby wynajmującej lub do tego upoważnionej.
3. W przypadku zgubienia kluczy Najemca ponosi opłatę - 50zł.

§ 3

1. W apartamencie nie mogą przebywać zwierzęta.
2. W apartamencie nie wolno palić. Palenie dozwolone jedynie na balkonie.
3. W apartamencie nie wolno smażyć ryb.
4. W całym budynku obowiązuje cisza nocna od godziny 22 do 6, której należy przestrzegać.

ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU I WYPOCZYNKU